My Lavanda

MyLavanda e независима семейна компания, отдадена на устойчиво производство на натурална козметика. Формулите, които създават са изградени чрез комбиниране на знания от етноботаниката и съвременни научни изследвания. Използват биологично активни екстракти, подхранващи растителни масла, глини и морски соли, което им позволява да създават една изключително чиста козметика, изцяло носеща жизнената силата на природата.
Колекцията натурални сапуни “Elementa Terrae” е посветена на четирите природни елемента, които поддържат живота – Air, Ignis, Aqua и Terra. Петият сапун „Flos Meus” е олицетворение на истинската любов, изразена чрез взаимодействието и единството на природните стихии.
Произвеждат сапуните си изцяло ръчно до най-малкия детайл. Използват “студен процес”, който позволява работа при ниска температура и осигурява максимално запазване на ценните молекули в използваните от нас растителни суровини.